loader gif

Dnešní generace čistidel

Jak šel vývoj, stále více se začaly používat účinnější látky na nelihové bázi. Postupně byly objeveny, či spíše „znovuobjeveny“ látky, které líh mohly nejen nahradit, ale dokonce ho předčit. Zjistilo se totiž, že lze velice dobře využít chemické látky, které se používaly dříve v lékařství při léčbě kardiovaskulárních chorob a taky jako antidota (protilátky) při otravách například kyanidy, či kyanovodíkem. Tyto látky vycházejí všechny z dusíkatých sloučenin, označovaných jako nitrity.

K čemu se hodí

Amylnitrity jsou obecně chemické látky, které jsou estery kyseliny dusité a amylalkoholu. Při procesu esterifikace vznikají amylnitrity, neboli dusitany amylnaté. Mohou existovat v mnoha izomerech a proto taky v souvislosti s  poppers y často slyšíme o izobutylnitritu, izopropylnitritu a dalších. Jejich vlastnosti tím nejsou sebeméně dotčeny, stále jsou to poppers se stejným účinkem.