loader gif

Provádíme monitorování a revize rozvodů

Snažíme se předcházet haváriím nebo alespoň velkým haváriím. K tomu potřebujeme, aby klienti s námi vždycky spolupracovali. Veškeré potrubí i Kanalizační přípojka http://www.tvs-centrum.cz/vystavba-a-opravy-kanalizace-7 musí být pod kontrolou. Proto je žádoucí občas se podívat dovnitř. K tomu jsou určeny naše kamery. Jedině ony jsou schopny nám ukázat, co vlastně uvnitř je. Pokud jsou tam ucpávky, vyčistíme je, drobné závady odstraníme.

Kamery mohou určit rozsah poškození

Přijďte k nám, kdykoliv zjistíte, že vaše potrubí není v úplném pořádku. Budeme se muset na to podívat našimi kamerami. Pokud tam došlo k nějakému poškození, zjistí, kde se to stalo a také určí jeho rozsah. Potom vám je dáme zase do pořádku. Svým klientům vycházíme vždycky vstříc. I my máme zájem na tom, aby dobře fungovalo a plnilo svůj účel.