loader gif

Tepelný komfort

Je to pojem, který je chápán jako stav, kdy člověk nepociťuje ani teplo, ani chladno. Je to podstatná součást celkové psychické a fyzické pohody člověka, neboli jeho optimálního stavu a současně stavu jeho okolí, ve kterém je schopen podávat nejlepší výkony, případně si kvalitně odpočinout. Z toho vyplývá, že nejen regulace teploty, ale třeba i kvality vzduchu prostředí, v němž se člověk pohybuje, je nezbytným předpokladem pro optimální fungování člověka.

Pohnutky pragmatické

Je obecně známé, že k regulaci teploty i kvality vzduchu v místech, kde se pohybují a pracují lidé (zvláště v uzavřených budovách) je používána tzv. klimatizace . Je jistě pochopitelné, že zaměstnavatel nepořizuje toto zařízení proto, aby se zaměstnanci cítili dobře, ale proto, aby podávali co nejvyšší pracovní výkon.